Kaynak

Kaynak imalatında sertifikalıdır.

Alüminyum, çelik ve zırh kaynakma kabiliyetlerimiz bulunmaktadır.

TİG MİG Gaz altı kaynak çeşitleri mevcuttur.